STROKOVNOST, ZNANJE, KVALITETA IN IZKUŠNJE

 

Priprava celotne dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki vključuje pripravo projektne dokumentacije, koordinacija med projektantom, upravno enoto in naročnikom, tudi za legalizacijo obstoječih objektov.

 

Za vas bomo opravili vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela po konkurenčnih cenah, po ugodnih plačilnih pogojih in v dogovorjenem roku.

 

Posredovanje pri prometu z nepremičninami, vključno s pripravo prodajnih, najemnih, darilnih pogodb, pripravo dokumentacije za davčni urad ter vknjižbo v zemljiško knjigo.